Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.

Przedmiot działalności

Główną działalnością PEC-Gliwice Sp. z o.o. jest wytwarzanie i przesyłanie ciepła zgodnie z koncesjami udzielonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:  

 1. Wytwarzanie ciepła z dnia 9.10.1998r. WCC/237/240/U/3/98/ZJ (z późniejszymi zmianami)
 2. Przesyłanie i dystrybucja ciepła z dnia 9.10.1998r. PCC/251/240/U/3/98/ZJ (z późniejszymi zmianami)

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest:

 1. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 2. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
 3. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
 4. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
 5. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 6. PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 7. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 8. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 9. PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 10. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 11. PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 12. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 13. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 14. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 15. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 16. PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 17. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 18. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
 19. PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
 20. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 21. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 22. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej izarządzania
 23. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 24. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 25. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 26. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Metadane

Data publikacji : 20.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry